Groenbemester boomkwekerij

Op de grond die leeg ligt zaaien wij groenbemester, dit is goed voor het bodemleven en bevordert het organische stofgehalte in de bodem. Ook geeft het mooie bloemen wat goed is voor de biodiversiteit.