Milieubewust gekweekte bomen

Onze bomen worden op een milieubewuste manier gekweekt, waarbij we zoveel mogelijk gebruik maken van biologische middelen en voedingsstoffen. Ook speelt hierbij de bodembiologie een belangrijke rol. Een gezonde bodem met veel bodemleven is de basis voor een gezonde plant.
Door deze milieuvriendelijke manier van kweken krijgen we sterke planten die minder gevoelig zijn voor ziektes en plagen. Het vergt wel de nodige inspanning, maar dat hebben wij er graag voor over

  • Liquidambar pleached spalier

Enkele milieuvriendelijke maatregelen

  • Wij dekken een gedeelte van onze vollegrondskwekerij af met blad. Dit bevordert de bodembiologie, voorkomt onkruidgroei en beperkt de verdamping en hiermee het watergebruik.
  • Beperkt gebruik van organische meststoffen. Hierdoor groeien de planten rustig en zijn ze sterk en gezond.
  • Nestkastjes voor vogels. Dit zijn biologische bestrijders van rupsen, luizen, enz.
  • Er wordt gebruik gemaakt van biologische compostthee. Hierin zitten nuttige schimmels en bacterieën die noodzakelijk zijn voor een goede groei en gezonde planten.
  • Er wordt op onze kwekerij zeer beperkt gebruik van chemische gewasbeschermingsmiddelen.
  • Hergebruik van water en meststoffen op het containerveld
  • Hergebruik van potten
  • Hergebruik van groenafval op het eigen bedrijf
  • Druppelbevloeiing bij leibomen en solitaire planten, dit bespaart water en meststoffen